Privacy Beleid

Algemeen
Anla Sports respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Anla Sports zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Wat houden persoonsgegevens in en voor welke doeleinden worden ze gebruikt?
Anla Sports gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om jouw bestelling uit te voeren.
Met jouw toestemming gebruiken wij jouw gegevens om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je dit niet langer prijs op stelt, kan je ons dat laten weten door een e-mail te sturen.
Andere informatie die verzameld zou kunnen worden zijn telefoonnummer en cookie ID’s. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:

 • Bezoek aan onze website
 • Gebruik van onze website
 • Het aanmaken en beheren van accounts
 • Verwerking van bestellingen
 • Verwerking van vragen en klachten
 • Optimaliseren van onze marketing uitingen
 • Het optimaal functioneren van de webshop
 • Het verbeteren van deze website

Meldplicht datalekken
Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Anla Sports gebruikt verschillende technieken om persoonsgegevens te beschermen en in het verleden zijn geen datalekken voorgekomen. Mocht er in de toekomst toch een datalek voorkomen dan zal Anla Sports dit binnen 72 uur na ontdekking aan de toezichthouder melden om een plan van aanpak te bespreken.

Recht om vergeten te worden
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt het recht om vergeten te worden (ofwel het ‘recht op vergetelheid’) in dat, als een consument hierom vraagt, Anla Sports in een beperkt aantal gevallen zijn persoonsgegevens moet verwijderen. Wanneer een consument het recht op gegevenswissing uit de AVG wil gebruiken, is de webshop verplicht hieraan te voldoen als:

 • de persoonsgegevens van de consument niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
 • de consument de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekt en er geen andere juridische basis voor de verwerking meer is;
 • de consument bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere juridische basis is om de gegevens te verwerken;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • het wissen van de gegevens nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen binnen de Europese Unie of de lidstaat.

Nadat de consument een verzoek tot verwijdering heeft ingediend zullen wij deze binnen vier weken beoordelen en verwerken. Wil je je beroepen op dit recht, stuur dan graag een e-mail naar info@anlasports.nl en geef hierin aan welke gegevens je wilt verwijderen. Anla Sports heeft een gerechtvaardigd belang om enkele gegevens te bewaren waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het gaat hierbij om factuurgegevens die verweven zitten in de boekhouding.